12068/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12068/UBND-NN
Khẩn trương tổ chức thực hiện công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12068.signed.pdf
 Trở về trang trước