2198/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2198/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thuê đất tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2198_signed.pdf
 Trở về trang trước