2712/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2712/QĐ-UBND
Cho phép sử dụng địa danh “Quan Yên”, “Xứ Thanh” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo hữu cơ Quan Yên - Tinh hoa Xứ Thanh”
Ngày ban hành 20/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT216236743-7-20211626483349429_(giangld)(19.07.2021_15h12p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước