2136/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2136/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT215584572-6-20221655434974050_thinv_17-06-2022-15-45-51_signed.pdf
 Trở về trang trước