4372/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4372/UBND-CN
Triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT551225613-3-20241711703680602_(hieulv)(31.03.2024_15h20p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước