104/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
104/QĐ-UBND
Cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hoá
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT535172187-1-20211610086430962dinhquanghung08.01.2021_14h09p59_thinv_08-01-2021-16-56-44_signed.pdf
 Trở về trang trước