1739/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1739/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trạm Kiểm lâm Bản Phống tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT887268576-5-20231684725990751_(giangld)(22.05.2023_17h53p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước