4/KH-UBND
Chi tiết văn bản
4/KH-UBND
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 07/01/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh4_signed.pdf
 Trở về trang trước