8912/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8912/UBND-CN
Giao tham mưu điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường giao thông kết nối QL.217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT707848761-6-20221655774158183_chiennv_22-06-2022-07-37-12_signed.pdf
 Trở về trang trước