8945/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8945/UBND-NN
Giao rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT80502872-6-20221655809810300_(tungct)(22.06.2022_16h13p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước