704/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
704/QĐ-UBND
Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công các cống qua đê thuộc công trình Nâng cấp đê hữu sông Thị Long đoạn từ Km2+258 - Km3+758, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT302091792-2-20241707207827226_(giangld)(07.02.2024_07h09p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước