1273/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1273/QĐ-UBND
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư (đợt 2)
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT77081041-3-20241711788412623trangnt31.03.2024_09h37p35_tuandm_01-04-2024-11-03-07_signed.pdf
 Trở về trang trước