71/2007/NQ-HĐND71
Chi tiết văn bản
71/2007/NQ-HĐND
Về chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên
Ngày ban hành 25/07/2007
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq71.doc
 Trở về trang trước