4483/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4483/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Sơn - Khu đô thị mới Tây Ga, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT971609301-4-20211617681607161_trangnt_07-04-2021-11-21-38_signed.pdf
 Trở về trang trước