7202/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
7202/UBND-THKH
Góp ý một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT122553284-5-20231684902926706_(trangnt)(25.05.2023_15h35p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước