1055/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1055/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Nam Long chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để xây dựng Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và thương mại tổng hợp Nam Long tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 30/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT441473888-3-20211616644157665_(giangld)(29.03.2021_17h13p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước