1571/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1571/QĐ-UBND
Đóng cửa mỏ đất đắp đê tại xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơncủa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hải
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT19157520-5-20221652092803024_giangld_10-05-2022-03-22-09_signed.pdf
 Trở về trang trước