3259/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3259/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT814955227-9-20221664271895860tungct27.09.2022_16h51p46_tuandm_28-09-2022-15-16-55_signed.pdf
 Trở về trang trước