5622/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5622/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Công viên cây xanh Cồn Quán thuộc địa giới hành chính xã Đông Lĩnh, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT994259226-4-20211619576749635_trangnt_29-04-2021-09-31-42_signed.pdf
 Trở về trang trước