3336/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3336/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Cẩm Long và Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, diện tích 10,6 ha)
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT622753879-9-20231694916470108_thinv_18-09-2023-11-55-36_signed.pdf
 Trở về trang trước