8/KH-UBND
Chi tiết văn bản
8/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm năm 2020
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh8.signed.pdf
 Trở về trang trước