13/CT-UBND
Chi tiết văn bản
13/CT-UBND
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT22020236-6-20211622624489580trangnt03.06.2021_18h56p16_liemmx_07-06-2021-20-32-40_signed.pdf
 Trở về trang trước