273/KH-UBND
Chi tiết văn bản
273/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021
Ngày ban hành 23/12/2020
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT320657290-12-20201608272599630_tungdt_23-12-2020-10-55-15_signed.pdf
 Trở về trang trước