4349/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4349/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022 cho 05 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Đông Sơn.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT236512041-11-20231700361353787_liemmx_19-11-2023-21-21-24_signed.pdf
 Trở về trang trước