5661/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5661/UBND-VX
Rà soát bố trí vốn hàng năm thực hiện Kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT372065220-4-20211619599018332_(chiennv)(29.04.2021_14h13p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước