4392/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4392/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND phường Bắc Sơn quản lý; cho Công ty TNHH Huê Lương thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Xưởng sửa chữa ô tô tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT735236614-10-20201602665840969_quyennd_15-10-2020-08-23-49_signed.pdf
 Trở về trang trước