512/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
512/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Tâm Đức chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc Công ty TNHH Tâm Đức tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d512.signed.pdf
 Trở về trang trước