2562/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2562/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên YTA nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 25/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT191512899-7-20221658402313124tungct23.07.2022_15h40p38_giangld_24-07-2022-15-18-49_signed.pdf
 Trở về trang trước