6/BC-UBND
Chi tiết văn bản
6/BC-UBND
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2020
Ngày ban hành 20/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT345641498-1-20211610952253955tungct19.01.2021_09h54p30_giangld_20-01-2021-04-34-19_signed.pdf
 Trở về trang trước