2157/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2157/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT659879682-6-20221655625383223_thinv_20-06-2022-10-21-17_signed.pdf
 Trở về trang trước