3572/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3572/UBND-NN
Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Bá Thước tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 20/3/2020
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3572.signed.pdf
 Trở về trang trước