3267/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3267/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Yên Định.
Ngày ban hành 14/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT921816517-9-20231694594852346_(giangld)(14.09.2023_08h22p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước