12627/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12627/UBND-CN
Thu hồi đất để xây dựng công trình cầu giao thông thuộc dự án LRAMP huyện Bá Thước
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12627_signed.pdf
 Trở về trang trước