97/GP-UBND
Chi tiết văn bản
97/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp và đá cát kết, sạn kết tại núi Chuột Chù, xã Hải Yến và phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nghi Sơn
Ngày ban hành 15/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT528542280-9-20221662436954838_(giangld)(14.09.2022_17h33p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước