3832/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3832/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Nhữ Thắng
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT82131211-9-20201600163553942_(xungnd)(15.09.2020_22h37p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước