92/GP-UBND
Chi tiết văn bản
92/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Phương Linh
Ngày ban hành 13/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp92_signed.pdf
 Trở về trang trước