5243/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5243/UBND-VX
Triểm khai Quyết định số 1348/QĐ-BYT ngày 13/4/2016 của Bộ Y tế đính chính Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành 25/05/2016
Người ký Phạm Đình Minh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5243_signed.pdf
 Trở về trang trước