4824/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4824/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND xã Hoằng Lộc để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp ao nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 04/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4824_signed.pdf
 Trở về trang trước