3726/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3726/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng môi trường đô thị Việt Nam thuê đất đối với phần diện tích đất còn lại đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà máy sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt (thực hiện dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống) tại xã Thăng Thọ, Nông Cống
Ngày ban hành 10/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT516979490-9-20201599622170747_(quyennd)(09.09.2020_15h47p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước