5298/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5298/UBND-VX
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 13/4/2024
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT353301446-4-20241713251489058_(thihv)(17.04.2024_07h31p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước