485/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
485/UBND-KTTC
Giao tham mưu đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa về việc xử lý nợ đối với các Dự án chế biến hải sản vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
Ngày ban hành 18/01/2013
Người ký cdh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c485.pdf
 Trở về trang trước