4466/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4466/UBND-THKH
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dịch vụ thương mại khu ẩm thực ốc đảo Mai An Tiêm tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH thương mại Mai An Tiêm
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT242077906-4-20211617619803267_tuandm_07-04-2021-06-26-18_signed.pdf
 Trở về trang trước