213/BC-UBND
Chi tiết văn bản
213/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc213.signed.pdf
 Trở về trang trước