5058/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5058/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Cảng hàng không Thọ Xuân - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
Ngày ban hành 25/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT107818315-11-20201606271001113dinhquanghung25.11.2020_09h39p52_thinv_25-11-2020-13-28-07_signed.pdf
 Trở về trang trước