84/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
84/QĐ-UBND
Thu hồi đất và gia hạn thời gian sử dụng đất tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung để Công ty cổ phần Bao bì Lam Sơn tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất bao bì các loại
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d84.signed.pdf
 Trở về trang trước