3573/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3573/UBND-NN
Rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và góp ý mẫu kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3573.signed.pdf
 Trở về trang trước