154/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
154/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp tỉnh tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT348981952-1-20211610339698506tungct11.01.2021_18h12p01_thinv_12-01-2021-07-55-14_signed.pdf
 Trở về trang trước