19/KH-UBND
Chi tiết văn bản
19/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019
Ngày ban hành 25/01/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh19_signed.pdf
 Trở về trang trước