8907/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8907/UBND-CN
Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư tại xã Thọ Xương và xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân (thuộc quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng).
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT277682927-6-20221655365170903_liemmx_21-06-2022-21-46-02_signed.pdf
 Trở về trang trước