89/BC-UBND
Chi tiết văn bản
89/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
Ngày ban hành 04/06/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc89_signed.pdf
 Trở về trang trước